راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


 سریزه دا چې بښتو ژبه نن څه لری او له کوم ځای څخه ادبی څیړنو او ادبی هڅو سر را پورته کړی دا یوه اوږده لړۍ ده او اوږد بحث لری خو دا به هیحکله نه هیروو چې نن د پښتو او د بښتو ژبې ادبی پانګه زموږ د تیرو ویاړلو ادبیاتو میراث دی. چې د دی ویاړلیو په دله کې یو هم دوست محمد دوست شینواری دی.  ما به د متن کې م ...

ادامه مطلب
صفحات ادامه نتايج:  1